Svenska Golfklubben i NL  Logga in
  Start Kontakt
Information om SGN

Information om SGN klubben


Svenska Golfklubben i Nederländerna (SGN)

Klubben bildades i december 1966 av fyra entusiastiska svenskar bosatta i Nederländerna. Redan från början var målsättningen att man skulle träffas på de golfbanor där man var medlem och de första åren spelade man därför på Hilversumsche, Eindhovensche och Toxandria. Idag spelar vi på olika klubbar framförallt i Randstad området.

Syftet med klubben är inte bara att genomföra golftävlingar utan även att det skall ske under enkla och sällskapliga former i svensk anda. Under de första åren fanns det inte så många golfspelande svenskar i Nederländerna men det har kommit fler under senare år och idag har klubben ca 60 medlemmar. Antalet tävlingar har vuxit och vi träffas nu ungefär tio gånger per år och spelar om pokaler skänkta av bl.a. framlidne HKH Prins Bertil samt av svenska och nederländska företag.

Personer som på ett eller annat sätt har en anknytning till Sverige är välkomna som medlemmar i SGN. Klubbens språk är svenska vad gäller föreningsmöten och skriftlig kommunikation.

För att få delta i SGN’s tävlingar krävs att gällande årsavgift är betald, och att man har en dokumenterad spelstyrka (Handicap eller motsvarande GVB). De flesta banor vi spelar på kräver bevis på NGF medlemskap eller motsvarande golfförbund. SGN förbehåller sig rätten att justera medlems hcp för våra tävlingar om anledning föreligger.

Information om klubbens aktiviteter

http://www.svgk.nl. Där hittar du bland annat aktuellt tävlingsprogram och resultat från senaste tävling. Inbjudan till tävlingar skickas per e-post innan respektive tävling. Anmälningar till tävlingarna sker sedan via hemsidan eller tävlingsledaren.

Hur kan jag bli medlem i SGN ?

Medlemsskap gives efter att ansökan inkommit till klubbens styrelse som prövar och godkänner inträdesansökan individuellt. Formulär för ansökan ansökan hittar du här

Som medlem har du tillgång till medlemsdelen av hemsidan genom ett användarnamn och password.

Efter att medlemsskap beviljats skall medlemsavgiften inbetalas på kontonummer 43.08.89.410 ABNAMRO
BIC = ABNANL2A och IBAN = NL48ABNA0430889410
Därefter är du varmt välkommen att deltaga i våra arrangemang.

Medlemsavgiften är för närvarande 35,- EUR och gäller för ett kalenderår oavsett när inträde sker under året.

Vid första tävlingstillfället får du Svenska Golfklubbens bagbricka.

Varmt välkommen som medlem i Svenska Golfklubben i Nederländerna!

  Gå till överst på sidan